Служба по трудова медицина към
МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП

BG  |  EN

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
+359 888 583 169ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19

Единен информационен портал за COVID-19, където може да намерите полезна за Вас информация.

Линк: https://coronavirus.bg/

РАЗЛИКА МЕЖДУ ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Почистването е свързано с отстраняването на замърсявания, микроорганизми, прах и други от повърхностите. Почистването НЕ УБИВА микроорганизмите, но ги остранява, намалява техния брой и риска от разпространение на инфекция. Почистването се извършва с помощта на вода и препарати и оборудване като мопове, прахосмукачки, кърпи и др.


Дезинфекцирането е свързано с използване на химикали (дезинфектанти), които убиват микроорганизмите по повърхностите. Този процес не е свързан задължително с почистването на мръсни повърхности, но когато се прилага след почистването, води до намаляване на риска от разпространение на инфекция. Дезинфектантите действат чрез разграждане на клетъчната стена на бактериите и така предотвратяват развитието им.


Почистването на видимо мръсни повърхности, последвано от дезинфекция, е най-добрата практика за предотвратяване на COVID-19 и други вирусни респираторни заболявания в домакинствата и общността.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

1.Погрижете се за вашия имунитет.
Здравата имунна система е най-добрият закрилник от простудни и грипни заболявания. Подсилете съпротивителните си сили чрез няколко прости тактики:

 • Редуцирайте стреса. Изследванията показват, че стресът затруднява способността ви да се съпротивлявате с настинката и грипа. Опитайте се да правите малки почивки през деня.
 • Спазвайте режим на лягане и сън. Осем часа сън на нощ са достатъчни, за да може тялото ви да се възстанови и да подсилите вашата имунна система.
 • Хранете се балансирано и правете упражнения. Хапвайте плодове и зеленчуци, за да дадете на тялото си необходимите му хранителни вещества. Опитвайте се да правите 30-минутни упражнения поне три пъти седмично.

2.Борба с вирусите и микробите.

Когато държите микробите и вирусите далеч, намалявате риска от заболяване. Ето няколко прости съвета:

 • Избягвайте контакт с видимо болни хора извън дома.
 • Мийте ръцете си редовно. Мийте ръцете си всеки път преди хранене, след като сте били в тоалетната, или когато кашляте, кихате или издухвате носа си. При възможност си мийте ръцете всеки път, когато пипате или ползвате нещо на обществено място, Здравословно е ръцете да се мият не по-малко от 20 секунди.
 • Почиствайте бюрото си (работното си място) редовно. Работното място е находище на бактории и микроби. Често почиствайте бюрото си, клавиатурата, мишката и телефона си.

3.Ако имате температура

 • В никакъв случай не ходете на работа - още при първите симптоми на настинка и грип вземете мерки – обадете се на личния лекар и ако имате история на пътувания, споделете я с него.
 • Когато сте болни избягвайте пряк контакт със здрави хора, без да се притеснявате от тяхната реакция (правите го за тяхно добро).
 • Не кихайте и не кашляйте директно срещу други хора или предмети, които те могат да пипат.
 • Не слагайте ръка на устата си, когато кихате или кашляте – сложете лакътя си (или опакото на дланта) пред устата.
 • Домашните любимци също боледуват и могат да пренасят заразата – следвайте правилата и при контакт с тях.
 • Препоръчително е да имате термометър на работното място;

Ако следвате тези съвети, има по-висока вероятност да избегнете неприятното боледуване и да предпазите околните в случай, че сте заразени.

Относно използването на хигиенни маски за лице във връзка с усложнената епидемична обстановка от COVID-19 !

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка в страната всеки работодател има задължението да спазва инструкциите на Министерския съвет, разпорежданията на Националния оперативен щаб по повод инфекцията и мерките за ограничаване на разпространението й, както и препоръките от Министерство на здравеопазването, Европейската комисия и Световна здравна организация.

Освен изискванията за спазване на хигиена, често почистване и дезинфекциране на всички повърхности, се добавя и необходимостта от използване на хигиенни маски за защита на дихателните органи.

Известно е, че дихателните маски трябва да бъдат използвани предимно от хора, които вече са заразени с вирусно заболяване (кашлят, кихат и отделят заразни аерозоли чрез дишане).

За хората, които не са заразени (но могат да бъдат заразоносители), в настоящата обстановка се препоръчва също да използват маски за дихателна защита (за еднократна и многократна употреба). Те предпазват от вдишване или издишване на аерозоли при кашляне и кихане, възпрепятстват попадането върху дихателните органи на неволно пръски от устата при говор на друг човек.

Коронавирус - КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МАСКИ НА РАБОТНОТО МЯСТО?

1. Когато служителят работи сам в офис /работно помещение/ не е необходимо да използва маска. Поставя маска, когато в помещението влезе друг.

2. Когато служителите са повече от един, но работят на голямо разстояние, напр. два и повече метра и са здрави, не е задължително да използват маски. Задължителна е периодичната дезинфекция на дръжката на вратата и повърхностите, които докосват (принтери, чекмеджета, стационарен телефон, работно оборудване и други работни повърхности). В случай, че в течение на работния ден има съмнение за някой от служителите, че се разболява, най-добре е той да преустанови работа и да използва маска, докато напусне работното помещение. Следва дезинфекция на всички повърхности.

3. При работна среща, на която се налага да присъстват няколко служители, задължително е всички да използват маска, тъй като може някой да бъде вирусоносител, дори и към момента да няма признаци на болест!

Необходимо ли е да подавам Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ?

Тази година законът дава възможност и да не се подава Декларация по чл.15, в случай, че няма съществена промяна в условията на труд. Съществена промяна е:

- смяната на ЕИК;

- смяна на управителя или лицето за контакт;

- смяна на адреса на регистрация;

- откриване на нов обект;

- промяна в броя на работещите, при която се преминава от една група в друга (от 1- до 9; от10- до 49; от50 - до 249; над 250 работещи).

Имах ЕООД, което прекрати дейност през миналата година. Трябва ли да подавам нова декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

В случай, че към 31 декември на предходната година нямате нает персонал, не следва да подавате декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

КОЙ И ЗА КАКЪВ СРОК МОЖЕ ДА ПРЕДПИСВА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ?

Когато работещ няма трайно увреждане със загуба на работоспособност 50% и над 50%, но временното му състояние изисква да работи при облекчени условия, той може да бъде трудоустроен с БЛ. Лекуващият лекар трудоустроява за срок до един месец в една календарна година; ЛКК – до две години, но за не повече от 6 месеца еднократно, като на всеки 6 месеца след контролен преглед се издава нов БЛ; след изтичане на двете години боледуващият се насочва към ТЕЛК.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЪРНА НА РАБОТА ПРЕДИ ДА ИЗТЕЧЕ СРОКА НА БОЛНИЧНИЯ ЛИСТ?

Работещият не може по своя преценка, без разрешение от лекуващия лекар, да се върне на работа преди изтичане на срока в БЛ. В случай че боледуващия оздравее по-рано от очакваното и желае да се върне на работа, лекуващият лекар може да анулира БЛ и да издаде нов с по-кратък срок.

КОГА И КАК ЩЕ МИ БЪДЕ ЗАПЛАТЕН БОЛНИЧНИЯ ЛИСТ?

Работодателят плаща първите три дни от болничния, в размер 70% от среднодневното възнаграждение за месеца, за който се отнася болничния. НОИ плаща остатъка от болничния – от четвъртия ден до края на болничния, като размерът е 80 % от осигурителния доход на работника. Паричните обезщетения се изплащат в срок до 15 работни дни от представянето в НОИ на данните от БЛ и други необходими документи.

В КАКЪВ СРОК РАБОТЕЩИЯТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ БЛ НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

Срокът в който работещият трябва да представи БЛ на работодателя е два работни дни от издаването му. В случай, че БЛ не може да бъде занесен на място, болният може да уведоми работодателя и по друг начин – по телефона, по мейл и т.н.

КОЙ Е ДЕНЯТ НА ИЗДАВАНЕ БОЛНИЧНИЯ ЛИСТ?

БЛ се издава в деня, в който се установи заболяването и е с дата от първия ден на настъпване на болестта. Не се допуска датата да е от следващ ден, освен когато работещия се е явил на преглед след работа.
БЛ за минало време не се издава без предварителен преглед. Изключение се допуска най-много до 2 дни, в случай на тежко заболяване, което не позволява явяването на преглед. За хора, които поради заболяването си не носят отговорност за действията си, този срок е 10 дни.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ИЗДАВА БОЛНИЧЕН ЛИСТ И ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ?

БЛ се издава от лекуващия лекар/стоматолог за период до 14 дни, но не повече от 40 дни, с прекъсване, в рамките на една календарна година; След изтичане на 14-дневния срок от БЛ и работещия все още не е излекуван, Лекарска консултативна комисия (ЛКК) се произнася за състоянието му и може да издаде БЛ за 30 дни, но не повече от 180 дни за година; ТЕЛК (териториалната експертна лекарска комисия) се произнася във всички случаи на временна неработоспособност за период над 180 дни еднократно или 12 месеца с прекъсване в продължение на 2 предходни години и годината на боледуването; Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават БЛ до 3 календарни дни.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ИЗДАВА БОЛНИЧЕН ЛИСТ?

Болничен лист се издава, когато е налице временна неработоспособност (т.е. работещият не е в състояние да отиде на работа) при следните случаи: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед; гледане на болен член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ