Служба по трудова медицина към
МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП

BG  |  EN

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
+359 888 583 169

НОВИНИПоследни дни, до 31 март, за предприемане на действия по ЗХУ (Закона за хората с увреждания)

Съгласно чл. 38, ал. 1 на Закона за хората с увреждания работодателите, които имат задължение да назначат лица с трайни увреждания, са:
- работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
- работодатели със 100 и над 100 работници и служители – два процентаот средносписъчния си състав.

Как да процедираме:

1. Да проверим освобождаваме ли се от изискването - ако да, да подготвим обосновка.
2. Да определим колко лица с трайни увреждания трябва да имаме назначени.
3. Да проверим имаме ли достатъчен брой назначени.
4. Да решим ще прилагаме ли алтернативни мерки за освобождаване.
5. Да решим как ще търсим лица за назначаване и да предприемем мерки за търсене.
6. Ако не успеем да изпълним изискванията (или не сме освободени от тях), да започнем да изплащаме компенсационна вноска.

COVID-19 - информационен портал

Единен информационен портал за COVID-19, където е възможно да намерите полезна за Вас информация.

Линк: https://coronavirus.bg/

КОИ СА ПРОМЕНЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА по чл.15 от ЗЗБУТ

При промяна на обстоятелствата подлежащи на деклариране е задължително подаването на декларация. Кои са тези обстоятелства?
Това са промени свързани с:
•наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
•основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
•работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
•опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
•необходимостта от използването на лични предпазни средства;
•работните места с видеодисплеи.

В частност това са обстоятелствата по: Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията.

ЛИНК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.15 от ЗЗБУТ

Във връзка с въведеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение за постъпили в срок ще се приемат декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, постъпили до един месец след края на извънредното положение.

От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Остава задължението да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ:

1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:
• Физически u юридически лица, които:

√ имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;

√ имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;

√ имат приети лица за провеждане на обучение или практика;

√ в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице - изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;
•Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;
•Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

2. Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).

ЛИНК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ОТ COVID-19

При възможност да се създаде организация за извършване на работата дистанционно (хоум офис).

При липса на такава възможност, стриктно да се спазват следните правила:

1. Измивайте редовно ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа преди ядене, след използване на тоалетна, след контакт с животни, след контакт с често докосвани повърхности (брави, кранчета на чешми, повърхността на маси и барове, облегалки на столове и т.н. на обществени места);

2. Избягвайте близък контакт и спазвайте разстояние (препоръчително 1.5 м) от болни хора, особено по отношение на хора с кашлица.

3. Избягвайте места със струпване на много хора и масови прояви;

4. Избягвайте да докосвате очите, устата и носа си особено след допир на ръцете Ви до повърхности, предмети и т. н., докато не ги хигиенизирате;

5. При кихане и кашляне спазвайте добра респираторна хигиена – закривайте устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба изхвърлете незабавно и измийте ръцете си. При невъзможност, използвайте ръкава на носената дреха - свийте ръката в лакътната става, така че предмишницата Ви да покрие носа и устата. Не използвайте дланта на ръката си (ако се наложи, ползвайте задната част на дланта – тази, с която не пипате). Уверете се, че Вие и лицата около Вас правилно прилагате препоръката;

6. При поява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане потърсете незабавно медицинска помощ;

7. Позвънете преди посещение и задължително информирайте медицинските специалисти за работата Ви в медицински заведения със случаи на COVID-19, продължителност на престоя, евентуални контакти с болни или заразоносители;

8. Използвайте маска, закриваща устата и носа. След поставянето ѝ избягвайте да я докосвате, а след сваляне веднага я изхвърлете (ако е за еднократна употреба) или я сложете за дезинфекция и измийте ръцете си;

9. Избягвайте използването на обществения транспорт;

10. Избягвайте контакти с други хора.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ КОРОНАВИРУС COVID-19

1.Погрижете се за вашия имунитет.
Здравата имунна система е най-добрият закрилник от простудни и грипни заболявания. Подсилете съпротивителните си сили чрез няколко прости тактики:
•Редуцирайте стреса. Изследванията показват, че стресът затруднява способността ви да се съпротивлявате с настинката и грипа. Опитайте се да правите малки почивки през деня.
•Спазвайте режим на лягане и сън. ОСЕМ ЧАСА СЪН НА НОЩ са достатъчни, за да може тялото ви да се възстанови и да подсилите вашата имунна система.
•Хранете се балансирано и правете упражнения. Хапвайте плодове и зеленчуци, за да дадете на тялото си необходимите му хранителни вещества. Опитвайте се да правите 30-минутни упражнения поне три пъти седмично.

2.Борба с вирусите и микробите.
Когато държите микробите и вирусите далеч, намалявате риска от заболяване. Ето няколко прости съвета:
•Избягвайте контакт с видимо болни хора извън дома.
•Мийте ръцете си редовно. Мийте ръцете си всеки път преди хранене, след като сте били в тоалетната, или когато кашляте, кихате или издухвате носа си. При възможност си мийте ръцете всеки път, когато пипате или ползвате нещо на обществено място, Здравословно е ръцете да се мият не по-малко от 20 секунди.
•Почиствайте бюрото си (работното си място) редовно. Работното място е находище на бактории и микроби. Често почиствайте бюрото си, клавиатурата, мишката и телефона си.

3.Ако имате температура
•В никакъв случай не ходете на работа - още при първите симптоми на настинка и грип вземете мерки – обадете се на личния лекар и ако имате история на пътувания, споделете я с него.
•Когато сте болни избягвайте пряк контакт със здрави хора, без да се притеснявате от тяхната реакция (правите го за тяхно добро).
•Не кихайте и не кашляйте директно срещу други хора или предмети, които те могат да пипат.
•Не слагайте ръка на устата си, когато кихате или кашляте – сложете лакътя си (или опакото на дланта) пред устата.
•Домашните любимци също боледуват и могат да пренасят заразата – следвайте правилата и при контакт с тях.
•Препоръчително е да имате термометър на работното място;
Ако следвате тези съвети, има по-висока вероятност да избегнете неприятното боледуване и да предпазите околните в случай, че сте заразени.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ! Места за трудоустрояване.

Напомняме, че съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, работодатели с повече от 50 работници и служители са длъжни да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите, но не по-късно от края на месец януари на текущата година.

Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:
председател: ръководителят на предприятието;
членове:

  • представители на работниците и служителите (член на КУТ, представител на синдикална организация);
  • органът по безопасност и здраве при работа;
  • лекар от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.