Служба по трудова медицина към
МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП

BG  |  EN

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
+359 888 583 169

НОВИНИКОИ СА ПРОМЕНЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ в декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ

При промяна на обстоятелствата подлежащи на деклариране в Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ е задължително подаването на декларация. Кои са тези обстоятелства?
Това са промени свързани с:
•наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
•основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
•работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
•опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
•необходимостта от използването на лични предпазни средства;
•работните места с видеодисплеи.

В частност това са обстоятелствата по: Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.15 от ЗЗБУТ

Подаване на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.15 от ЗЗБУТ - кратка връзка:Декларация по чл.15 (government.bg)

КРАЙНИЯТ СРОК за подаване на ДЕКЛАРАЦИЯТА е30-ти АПРИЛ !

От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Оставазадължението да подават декларацияпо чл. 15 от ЗЗБУТ:

1.Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:


• Физически u юридически лица, които:

√ имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;

√ имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;

√ имат приети лица за провеждане на обучение или практика;

√ в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице - изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;
•Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;
•Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

2. Както и отпредприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).

COVID-19 - информационен портал

Единен информационен портал за COVID-19, където е възможно да намерите полезна за Вас информация.

Линк: https://coronavirus.bg/

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ОТ COVID-19

При възможност да се създаде организация за извършване на работата дистанционно (хоум офис).

При липса на такава възможност, стриктно да се спазват следните правила:

1. Измивайте редовно ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа преди ядене, след използване на тоалетна, след контакт с животни, след контакт с често докосвани повърхности (брави, кранчета на чешми, повърхността на маси и барове, облегалки на столове и т.н. на обществени места);

2. Избягвайте близък контакт и спазвайте разстояние (препоръчително 1.5 м) от болни хора, особено по отношение на хора с кашлица.

3. Избягвайте места със струпване на много хора и масови прояви;

4. Избягвайте да докосвате очите, устата и носа си особено след допир на ръцете Ви до повърхности, предмети и т. н., докато не ги хигиенизирате;

5. При кихане и кашляне спазвайте добра респираторна хигиена – закривайте устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба изхвърлете незабавно и измийте ръцете си. При невъзможност, използвайте ръкава на носената дреха - свийте ръката в лакътната става, така че предмишницата Ви да покрие носа и устата. Не използвайте дланта на ръката си (ако се наложи, ползвайте задната част на дланта – тази, с която не пипате). Уверете се, че Вие и лицата около Вас правилно прилагате препоръката;

6. При поява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане потърсете незабавно медицинска помощ;

7. Позвънете преди посещение и задължително информирайте медицинските специалисти за работата Ви в медицински заведения със случаи на COVID-19, продължителност на престоя, евентуални контакти с болни или заразоносители;

8. Използвайте маска, закриваща устата и носа. След поставянето ѝ избягвайте да я докосвате, а след сваляне веднага я изхвърлете (ако е за еднократна употреба) или я сложете за дезинфекция и измийте ръцете си;

9. Избягвайте използването на обществения транспорт;

10. Избягвайте контакти с други хора.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ КОРОНАВИРУС COVID-19

1.Погрижете се за вашия имунитет.
Здравата имунна система е най-добрият закрилник от простудни и грипни заболявания. Подсилете съпротивителните си сили чрез няколко прости тактики:
•Редуцирайте стреса. Изследванията показват, че стресът затруднява способността ви да се съпротивлявате с настинката и грипа. Опитайте се да правите малки почивки през деня.
•Спазвайте режим на лягане и сън. ОСЕМ ЧАСА СЪН НА НОЩ са достатъчни, за да може тялото ви да се възстанови и да подсилите вашата имунна система.
•Хранете се балансирано и правете упражнения. Хапвайте плодове и зеленчуци, за да дадете на тялото си необходимите му хранителни вещества. Опитвайте се да правите 30-минутни упражнения поне три пъти седмично.

2.Борба с вирусите и микробите.
Когато държите микробите и вирусите далеч, намалявате риска от заболяване. Ето няколко прости съвета:
•Избягвайте контакт с видимо болни хора извън дома.
•Мийте ръцете си редовно. Мийте ръцете си всеки път преди хранене, след като сте били в тоалетната, или когато кашляте, кихате или издухвате носа си. При възможност си мийте ръцете всеки път, когато пипате или ползвате нещо на обществено място, Здравословно е ръцете да се мият не по-малко от 20 секунди.
•Почиствайте бюрото си (работното си място) редовно. Работното място е находище на бактории и микроби. Често почиствайте бюрото си, клавиатурата, мишката и телефона си.

3.Ако имате температура
•В никакъв случай не ходете на работа - още при първите симптоми на настинка и грип вземете мерки – обадете се на личния лекар и ако имате история на пътувания, споделете я с него.
•Когато сте болни избягвайте пряк контакт със здрави хора, без да се притеснявате от тяхната реакция (правите го за тяхно добро).
•Не кихайте и не кашляйте директно срещу други хора или предмети, които те могат да пипат.
•Не слагайте ръка на устата си, когато кихате или кашляте – сложете лакътя си (или опакото на дланта) пред устата.
•Домашните любимци също боледуват и могат да пренасят заразата – следвайте правилата и при контакт с тях.
•Препоръчително е да имате термометър на работното място;
Ако следвате тези съвети, има по-висока вероятност да избегнете неприятното боледуване и да предпазите околните в случай, че сте заразени.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ! Места за трудоустрояване.

Напомняме, че съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, работодатели с повече от 50 работници и служители са длъжни да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите, но не по-късно от края на месец януари на текущата година.

Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:
председател: ръководителят на предприятието;
членове:

  • представители на работниците и служителите (член на КУТ, представител на синдикална организация);
  • органът по безопасност и здраве при работа;
  • лекар от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.